IMG
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Zápis dětí

Zápis dětí

Výsledek přijímacího řízení na školní rok 2022/2023

Zápis dětí do Mateřské školy Hospříz

Datum konání: 13.5.2022

  • Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2022 pěti let věku.
  • Doba termínu zápisu je stanovena na 13. května 2022 od 8:30 do 15:00 hod.
  • pátek 13. května 2022 (ředitelka MŠ Ivana Bočková bude v MŠ přítomna od 8:30 do 15:00 hod);
    mob.: +420 725 378 623

Dokumenty k zápisu

Kritéria k přijetí

Zdravotní způsobilost dle § 50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. (Netýká se neočkovaného dítěte, které vykonává povinné předškolní vzdělávání).

Přednostní přijetí dětí:

  • Děti s povinnou předškolní docházkou a děti s odkladem školní docházky

Kritéria

trvalý pobyt dítěte

10 bodů

trvalý pobyt mimo obec

5 bodů

věk dítěte k 30. 8. 2021

 

2 roky

1 bod

3 roky

6 bodů

4 roky

8 bodů

5 let

10 bodů

MŠ navštěvuje sourozenec

5 bodů

dítě se hlásí k celodennímu provozu v MŠ

10 bodů

Žádost s příslušnými doklady doručte ředitelce MŠ Hospříz nejpozději v den zápisu.

V Hospřízi dne 22. 3. 2022

Ivana Bočková 

ředitelka MŠ