IMG
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Zápis dětí

Zápis dětí

Výsledek přijímacího řízení na školní rok 2024/2025

Zápis dětí do Mateřské školy Hospříz

Datum konání: 15.5.2024

  • Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2024 pěti let věku.
  • Doba termínu zápisu je stanovena na 15. května 2024 od 9:00 do 12:00 hod.
    mob.: +420 725 378 623

Dokumenty k zápisu

Kritéria k přijetí

Zdravotní způsobilost dle § 50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. (Netýká se neočkovaného dítěte, které vykonává povinné předškolní vzdělávání).

Přednostní přijetí dětí:

  • Děti s povinnou předškolní docházkou a děti s odkladem školní docházky

Kritéria

trvalý pobyt dítěte

10 bodů

trvalý pobyt mimo obec

5 bodů

věk dítěte k 30. 8. 2023

 

2 roky

1 bod

3 roky

6 bodů

4 roky

8 bodů

5 let

10 bodů

MŠ navštěvuje sourozenec

5 bodů

dítě se hlásí k celodennímu provozu v MŠ

10 bodů

Žádost s příslušnými doklady doručte ředitelce MŠ Hospříz nejpozději v den zápisu.

V Hospřízi dne 28.3. 2024

Ivana Bočková 

ředitelka MŠ