IMG
Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Informace ke stravování

Informace ke stravování

Škola Mateřská škola Hospříz

Provozní a stravovací řád školní jídelny

Změny: aktualizace od 1.9.2020

I. Provozní řád ŠJ

 •  vedoucí ŠJ a pracovnice kuchyně se řídí danými hygienickými vyhláškami, vnitřními předpisy a směrnicemi:

vyhláška Ministerstva zdravotnictví  ČR č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny 

vyhláška Ministerstva zdravotnictví  ČR č. 410/2005 Sb. , kterou se stanoví hygienické požadavky na provoz škol, předškolních zařízení a některých školních zařízení

vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Provozní řád, Stravovací řád, Sanitární řád, Pokyny pro pracovnice kuchyně, Pracovní náplně, Pokyny BOZP 

 •   ŠJ dodržuje : a) stanovený pitný režim

  b) technologické postupy a normy při přípravě jídla

      - norma syrového masa - 

      - doba od dokončení tepelné úpravy jídla do výdeje 

 •   ŠJ vede předepsanou evidenci.
 •  Do kuchyně a skladu potravin mají přístup pouze zaměstnanci ŠJ – se zdravotním průkazem. Ostatním osobám je do těchto prostor vstup zakázán.
 •  V šatně  je vyvěšen seznam rizikových potravin.
 •  Rodiče mohou vznášet připomínky ke stravování dětí u vedoucí ŠJ nebo u ředitelky MŠ.

Účelem školního stravování je zabezpečit výživu dětí v době jejich pobytu v MŠ a působit  na vytváření správných výživových, hygienických a společenských návyků. 

II. Stravovací řád ŠJ

časový rozvrh výdeje stravy

přesnídávka

oběd

svačina

8.30

11.30

14.20

Stravné : 

strávníci do 6-ti let

přesnídávka   11,- Kč 

oběd   20,-   

svačina   9,-  Kč     CELKEM 40,- Kč

strávníci 6-7let

přesnídávka   12,- Kč

oběd   22,- Kč     

svačina    11,- Kč    CELKEM 45,- Kč

 • Poplatky za stravné se hradí 

- na účet MŠ 0604205349/0800         

 • Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit den předem do 15.00 hod.

Pokud dítěti nelze stravu včas odhlásit ( např. náhlé onemocnění dítěte), může si rodič nebo zák.zástupce pro stravu přijít pouze 1. den této nepřítomnosti a to

 v době od 11 - 11.30 hodin. Déle se nesmí jídlo ponechávat a z hygienických důvodů je zlikvidováno.

III. Stravovací řád ŠJ pro dospělé

 • stravování dospělých se řídí všemi výše uvedenými vyhláškami
 • finanční normativy a výživové normy jsou zákonným ustanovením, které je bezpodmínečně nutné dodržovat a kontrolovat.
 •  pracovníci MŠ a ŠJ mají během pracovní doby nárok na jedno hlavní jídlo výše finančního normativu je stanovena na 30,- Kč
 • stravné – zaměstnanci MŠ     20,- Kč   +   10,- Kč příspěvek z FKSP

Na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. je nutné konzumovat jídlo v době oběda okamžitě po jeho vydání. Je nepřípustné jídlo dále skladovat (nelze nechávat na kuchyňkách, v lednici, ve vlastních nádobách atd.). Z toho vyplývá přísný zákaz odnášení jídla z MŠ §25.

IV. Informace o stravování v MŠ

Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům

 • tomu je přizpůsobena skladba jídelního lístku
 • ve stravě je zařazen zvýšený podíl čerstvého ovoce a zeleniny,  

ovocných a zeleninových salátů, luštěninových salátů a pomazánek,

 cereálního pečiva a mléčných výrobků

 • je dodržován pitný režim - čaj ovocný, bylinný, s citrónem

součástí pitného režimu není mléčný nápoj podávaný k přesnídávce)

 • po dohodě rodičů s vedením MŠ a ŠJ je možné individuální řešení jakéhokoliv zdravotního problému (potravinové alergie,

pravidla pro tvorbu jídelního lístku

 • řídí se platnými vyhláškami
 • podmínkou je měsíční plnění „spotřebního koše“
 • spotřební koš - je evidence jednotlivých složek stravy, aby byla dodržena předepsaná výživová norma
 • jeho plnění zaručuje pestrost a vyváženost stravy

orientační přehled pro dodržení daných pravidel

druh - úprava jídla

četnost

Masité

3x týdně

Sladké

1x týdně

bezmasé nebo polomasité

1x týdně

brambory (v různých úpravách)

2-3x týdně

rýže, těstoviny ...

1-2x týdně

houskový knedlík

2x měsíčně

jiné kynuté jídlo (buchty, vdolky ...)

2x měsíčně

luštěniny – kaše

2x měsíčně

luštěniny – polévka

2x měsíčně

filé (jiná podoba ryb)

2x měsíčně

mléčné výrobky (jogurt, tvaroh, sýry)

1-2x týdně

ovoce, zelenina

denně

mléko (dítě by mělo vypít 0,2 l)

denně

smažené jídlo

1x měsíčně

 

V Hospřízi dne 31.8.2020 

 

                  Eva Babická                          Ivana Bočková

                                                                    vedoucí ŠJ                             ředitelka MŠ